Möt Skillingaryds Mekaniska AB
med tre olika verksamhetsområden som kompletterar varandra

Skillingaryds Mekaniska är ett familjeföretag som med åren har skaffat sig en bred erfarenhet inom olika områden.

Med erfarenhet kommer kunskap vilken vi använder oss av inom de produktområden vi har i vår verksamhet.

I sann Gnosjöanda är vi ett småländskt verkstadsföretag som ser möjligheter att utvecklas när vi ställs inför nya utmaningar.

Idag tillverkar vi hydraulcylindrar, kontorsmöbler och andra produkter där kapning, bockning, pressning, svetsning och skärande bearbetning ingår.

Att produktutveckla är en stor del av vår styrka, därför ser vi gärna att vi är med redan från början av utvecklingsprocessen.

Välkommen till oss!

Industri

Skillingaryds Mekaniska producerar små och stora serier till svensk verkstadsindustri. Flera kunder låter även oss montera slutlig produkt. Vi åtar oss uppdrag där svetsade rörkonstruktioner sammanfogas med skurna och frästa detaljer.

Möbler

Skillingaryds Mekaniska produktutvecklar, producerar och levererar färdiga möbler för offentlig miljö, t ex bord, stolar och vagnar.

Hydraulik

Skillingaryds Mekaniska producerar i samarbete med våra kunder hydraulcylindrar för tuffa krävande miljöer.